From Boss To Coach - powered by somatic

Kako se nosite sa stresom i upravljate emocijama, održavate prisustvo i uz sve to stvarate snažno liderstvo? Da li Vam se dešava da ne možete da se suočite sa sve većim promjenama današnjice? Primjećujete kako su potrebne određene promjene u pristupu, kako bi se postigli što bolji rezultati?

Trening “From Boss to Coach – powered by somatic” Vam može pomoći da te prilike stvorite!

Sjajan novi program „From boss to coach – powered by somatic“ izdvaja se od svih programa u regionu, upravo zbog primjene elemenata somatskog koučinga, koji polazi od toga da se liderske i menadžerske vještine mogu naučiti i otijelotvoriti kroz fizičko stanje.

Elementi somatskog koučinga:

 • Oslobađaju stresa,
 • Povećavaju produktivnost,
 • Omogućavaju liderima i zaposlenima da preduzmu efikasnije akcije u izazovnim situacijama,
 • Stvaraju zdravo okruženje.

Trening je kreiran sa ciljem da podrži menadžer/ke i lidere/ke da oslobode svoj potencijal i održe visoke perfromanse u svojoj organizaciji.

Početak online treninga je zakazan za april 2023. godine, dok je moguća realizacije treninga i uživo (termin po dogovoru).

Sa kojim izazovim se susrećete Vi i Vaš tim?

Zakažite besplatnu 20-minutnu konsulatciju sa našom vodećom damom, Jelenom, i saznajte koje benefite donosi ovaj trening u rješavanju izazovnih situacija današnjice. Link preko kojeg možete zakazati konsultaciju: https://calendly.com/jelenavuletic/coaching?month=2022-11

Preuzmite brošuru i prijavite se!

Koučing kompetence za menadžere (online edukacija)

Promjena je ono što definiše današnjicu, a odigrava se nevjerovatnom brzinom, iz dana u dan.

Da li Vam se dešava da ritam promjena ne možete da ispratite?

Primjećujete li da se morate dodatno angažovati da ih propratite, kako bi bili u mogućnosti da ostvarite rezultate i ciljeve koje ste sebi postavili?

Tražite li najbolje metode koje će Vas brže dovesti do željenog ishoda?

Iskoristite ovu priliku da započnete proces ličnog i profesionalnog razvoja kao i da unaprijedite menadžerske kompetence koje daju rezultate!

Trening KOUČING KOMPETENCE ZA MENADŽERE je program koji se bazira na svim alatima koji vam mogu pomoći da ostvarujete sjajne rezultate. Ono što ovaj program izdvaja od ostalih jeste obrada realnih scenarija i događaja, sa kojima se svi susrećemo na svakodnevnom nivou. Koučing pristup menadžera znači biti usmjeren ka rješenju, a isti se koristi kao osnovni alat za rješavanje konkretnih situacija.

Ovaj program je za Vas ukoliko želite da:

 1. Podržite i realizujete svoju viziju i ostvarite strateške cijljeve;
 2. Primjenite nove principe radi unaprijeđenja organizacione kulture koja podstiče nove rezultate;
 3. Unaprijedite menadžerske kompetencije na svim organizacionim poljima;
 4. Implementirate kulturu odgovornosti i rezultata.

Ukoliko pratite nas i naš rad, nemojte imati sumnju da je ovaj trening namijenjen za Vas!

Prepoznavajući da se nije lako obavezati na višednevne programe, odlučili smo da radimo sa vama SVAKE DRUGE SRIJEDE od 10.30h do 12.30h na ZOOM-u. Počinjemo 21.09.2022. a završavamo 30.11.2022. spremni za izazove koji su ispred nas!

Preuzmite brošuru i prijavite se danas!

Autentično liderstvo

Nova znanja i vještine su potrebne svakom zaposlenom i kompaniji, posebno sada kada na vratima kuca kriza prouzrokovana pojavom novog koronavirusa. Iako se kriza ne može izbjeći, šta možete da učinite već sada kako bi se ublažile poslijedice? PRIPREMITE STRATEGIJU I LIDERE ZA NOVU PARADIGMU, za brzo donošenje odluka i tim za bolje rezultate. Bez obzira na okolnosti koje nose promjenu, čekanje da se situacija vrati na staro nije dobra opcija.

Paket Autentično Liderstvo čine dva jednodnevna treninga, Liderstvo Novog Doba i Muško/Žensko Lidestvo, koji su posvećeni najvećim temama sa kojima će se suočiti lideri/ke današnjice ali i sjutrašnjice. Treninzi su otvoreni za sve menadžere i lidere/ke. Za one koji žele da od klasičnog izvršiteljskog menadžera postanu lideri/ke novog doba. I za sve lidere/ke koji žele da unaprijede sebe i svoje vještine. Ova dva treninga liderstva nude ne samo kratkotrajnu motivaciju kao što se najčešće dešava, već i trajne rezultate!

Šta ćete dobiti od oba programa:

 • Shvatanje veličine i značaja promjena;
 • Razumijevanje potrebe za hitnim i stalnim promjenama;
 • Metodu za konstante promjena;
 • Jasnu predstavu šta je moguće, i šta treba unaprijediti;
 • Kreiran akcioni plan o tome kako i šta treba učiti od suprotnog pola;
 • Znanje koje će vas voditi kroz sprovođenje akcionog plana;
 • Razvoj sopstvenih liderskih vještina.

U periodu od 03. do 04.07.2021 god. održavamo online trening Autentično Liderstvo. Pošaljite prijavu danas!

Brošuru online verzije treninga Autentičnog Liderstva preuzmite ovdje.

Pogledajte utiske prethodnog programa 

Upravljanje vremenom i prioritetima

Efikasno upravljanje vremenom, iz dana u dan, ima sve veći značaj i jedno je od najvažnijih umijeća modernog doba. U sve bržem svijetu, sa sve više obaveza i izazova, popularna izreka „vrijeme je novac” je rijetko bila značajnija, i sa tim efikasno upravljanje vremenom postala je neophodna tema za sve kompanije i industrije. Veoma često se dešava da nemamo dovoljno vremena da uradimo sve što smo zamislili. Kada se okrenemo oko sebe izgleda nam kao da svi ostali imaju više vremena da urade ono što su planirali. Ova činjenica je zaista frustrirajuća. Upravo zbog toga, susrijećemo se sa raznom literaturom, web sajtovima i konsultantima od kojih svi obećavaju dodatne minute, čak i sate našim životima. Naravno da slijedi pitanje: „Zašto nam je potreban još jedan trening koji obećava isto?”.

Ovaj jednodnevni trening može da vam pruži ne samo savjete, već i praktične vježbe, koje ćete lako moći da primijenite u svom profesionalnom i privatnom životu. Namijenjen je svima koji žele da povećaju svoju efikasnost na poslu, menadžerima svih nivoa, budućim menadžerima, pa čak i timovima.

Na kraju seminara polaznici će prisvojiti tačnost u izvršavanju sopstvenih zadataka i poslova, moći će da prepoznaju i primijene procese kontrole “kradljivaca vremena”, da planiraju i daju prednost efikasnijem radu, da optimalnije upravljaju sa prekidima u radu i da identifikuju kojim se vremenskim fokusom vode kao i percepciju vremena koja je kompatibilna sa njihovim tipom ličnosti.

Komunikacijom do uspjeha

Komunicirati na otvoren i zdrav način ključna je komponenta rasta i uspjeha. Dobre komunikacione vještine su takođe ključne za jačanje odnosa, uklanjanje nesporazuma, motivaciju zaposlenih i podsticanju timskog rada. Nažalost, mnogo ljudi nikada nije učilo o efikasnoj komunikaciji, što je donekle razumljivo jer u društvu preovladava stav da dobra komunikacija dolazi prirodno. Prva, i možda najveća greška koju ljudi prave jeste razmišljanje da je komunikacija isključivo ono što se govori ili napiše. Dok to jesu dva vrlo bitna aspekta, po pravilu Alberta Mehrabijana samo 7% komunikacije su izgovorene riječi, dok tonalitet glasa predstavlja 38% a govor tijela ostalih 55% komunikacije.

Cilj ovog treninga je da omogući polaznicima da:

 • Prepoznaju svoj lični stil komunikacije;
 • Razumiju moć neverbalne komunikacije;
 • Efikasno se nose sa emocijama i sukobima;
 • Aktivno slušaju;
 • Identifikuju reprezentativne sisteme po njihovim karakteristikama;
 • Prepoznaju različite komunikacione metaprograme;
 • Izgrade povjerenje u timu;
 • Poboljšaju međuljudsku komunikaciju;
 • Produktivnije sarađuju sa ostalim članovima tima.

Ovaj trening je zaista poseban iz razloga što je interaktivan i pruža praktično znanje, a namijenjen je svima koji žele poboljšati komunikacione vještine, kako bi postali efikasniji i uspješniji na radnom mjestu.

Od konflikta do konstruktivnog dijaloga

S obzirom da je u današnjim okolnostima stres sve prisutniji, poznavanje načina za prevazilaženje i pretvaranje istog u konstruktivni dijalog, predstavlja vještinu koja određuje dalji uspjeh kompanije. Interni i eksterni konflikt čest je uzrok stresa koji se manifestuje kroz različita neproduktivna i nepoželjna ponašanja. Kako bi izbjegli stres važno je da svoje, kao i psihološke potrebe ljudi sa kojima komuniciramo, zadovoljimo na pozitivan način. Ovaj trening može pomoći liderima, menadžerima i njihovim članovima tima, osobama koje se bave prodajom i onima koji žele da unaprijede svoja znanja – a koja se tiču uspješne komunikacije sa različitim strukturama ličnosti. Otkrijte više o sebi i drugima, i naučite kako da iskoristite međusobne razlike, snage i potencijale.

Feedback

U poslovnom svijetu, povratne informacije poznatije kao FEEDBACK, osnov su razvojne komunikacije i neizbježne su u radu sa ljudima. Svi mi volimo da čujemo pohvale, a ipak nismo baš raspoloženi kada dobijamo konstruktivne komentare ili kritike. U poslu nije poželjno feedback primiti LIČNO, iako je osjećaj za identitet kod uspješnih ljudi usko povezan sa njihovim poslom. Feedback treba prihvatiti kao preporuku za budućnost. Takođe je važno i da nadređeni bude otvoren da sasluša feedback od svojih zaposlenih. Oni mogu pružiti vrlo koristan unutrašnji uvid o efikasnosti procedura i procesa, kao i njihove operativne radne učinkovitosti.

Feedback je oblik komunikacije kojim se timu ili pojedincu upućuje informacija o uticaju njihovog ponašanja ili djela na druge. Feedback, kao razvojni alat je namijenjen: poboljšanju performansi, rastu i razvoju; fokusiran je na ponašanje; konkretan je i potkrijepljen detaljima; a najvažnije, usmjeren je ka rješenju i fokusiran na budućnost. Najdjelotvorniji je deskriptivni feedback koji naglašava subjektivnost evaluacije.

Pomoću ovog treninga zainteresovani imaju priliku da nauče kako se sagovorniku daje dobar feedback, a kako bi se dao dobar feedback potrebno je i da se savlada vještina primanja feedback-a. Najbitnije je da feedback bude fokusiran na akciju, koja će donijeti željene rezultate.

Donošenje odluka

U poslovnim krugovima često se kaže da, ukoliko se kompanija ne kreće unaprijed, ona ide unazad. Razlog je taj što se u današnjem poslovanju koncept stajanja u mjestu, ne prihvata. Bez jasne slike o tome gdje se kompanija nalazila, gdje se trenutno nalazi i kuda ide, menadžment će pokušati da održi “status-quo“, a taj način poslovanja donosi isključivo zaostatak. Timovi i njihovi menadžeri sa naprednim vještinama u donošenju odluka imaju jedinstvenu moć da pomognu u izgradnji kompanije ili preduzeća, i da se na taj način istaknu od ostalih.

Po završetku programa, učesnici bi bili u mogućnosti da:

 • Definišu problem;
 • Razlikuju uzroke od simptoma;
 • Objasne model rješavanja problema;
 • Opišu različite načine na koje se odluke mogu donositi;
 • Koriste nekoliko alata za rješavanje problema i odlučivanje;
 • Izbjegnu uobičajene zamke u odlučivanju.

Efikasno vođenje sastanaka

Koja je svrha? Koji su ciljevi? Ko učestvuje? Šta će mi trebati? Koji nam je dnevni red? To su samo neka od mnogobrojnih pitanja o kojima zaposleni treba da misle prije ulaska na sastanak. Kalendar vam je pun, a izgleda da vam svi ti sastanci ne pomažu u napretku. Svaki minut proveden na besmislenom sastanku je izgubljeno vrijeme za individualni rad, koji je podjednako važan za kreativnost i efikasnost. Sastanci su svakako neophodni za omogućavanje saradnje, kreativnosti i inovacije. Oni često njeguju odnose i osiguravaju pravilnu razmjenu informacija. Sastanci mogu da pruže opipljivu korist. Istraživanje pokazuje da su sastanci postali duži i češći tokom poslednjih 50 godina, do toga da rukovodioci provode u njima prosječno 23 sata nedeljno, dok je ta cifra 60-tih iznosila oko samo 10 sati. Problemi sa sastancima nastaju kada imate nerealne i nejasne agende i planove, kada razgovori nemaju poentu, kada su prisutni isključeni ili na telefonu, i kada učesnici ne shvataju zbog čega su tu. Kada završite možda čak i pomislite – “kakvo gubljenje vremena“. Međutim, kada uložite malo energije u pripremanju, kako sebe tako i učesnika, možete uspjeti u tome da ostanete skoncentrisani tokom sastanka, da riješite probleme, da lakše steknete konsenzus i da je svaka osoba nakon završetka sastanka spremna za akciju.

Ovaj trening je upravo ono što može da vam pomogne da se riješite problema u vođenjima sastanaka, kako bi ste u budućnosti mogli da koristite vaše, i vrijeme vaših kolega, na najefikasniji način.

Po završetku treninga učesnicima će izaći sa znanjem o

 • prioritetima – šta apsolutno mora biti pokriveno na sastanku;
 • rezultatima – šta je potrebno postići na sastanku;
 • učesnicima – ko treba da bude prisutan na sastanku kako bi sastanak bio uspješan;
 • redosledu – koji je redosled pokrivenih tema;
 • vremenu – koliko vremena će se potrošiti na svaku temu;
 • mjestu – lokacija koja će inspirisati sastanak;
 • i neverbalnoj komunikaciji – i njenom uticaju na tok sastanka.