Skip to main content
  • USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja na www.balance2business.me.

Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta Vi pristajete da postupate u skladu sa navedenim odredbama. BALANCE TO BUSINESS DOO zadržava pravo da promijeni navedene uslove. Posjeta i korišćenje sajta nakon promjene smatra se prihvatanjem uslova.

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, Vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

BALANCE TO BUSINESS DOO zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio Vaše zahtjeve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o Zaštiti podataka o ličnosti. Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posjećena i koliko ljudi je posjetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o Vašem ličnom identitetu, već se umjesto toga informacije nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unaprijedimo svoj Sajt.

Web sajt se koristi u svrhu predstavljanja i prodaje proizvoda, najavu BALANCE TO BUSINESS aktivnosti i pružanje usluga korisnicima. Linkovi sadržani na sajtu koji vode na nezavisne sajtove nisu pod kontrolom BALANCE TO BUSINESS DOO i ne odgovaramo za njihove sadržaje. Prikazani su zbog pogodnosti za korisnika.

Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namijenjene za rješavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili identitet, i ne predstavljaju profesionalni savjet. U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, BALANCE TO BUSINESS DOO ne daje garancije za tačnost, primjenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbjednosti ili odsustva grešaka. BALANCE TO BUSINESS DOO može promijeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode navedene na sajtu bez prethodnog upozorenja.

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, BALANCE TO BUSINESS DOO, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usljed gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posljedica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovdje ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obaviješten o mogućnosti takve štete.

Prezentacija proizvoda na sajtu www.balance2business.me predstavlja ponudu za kupovinu/korišćenje usluga. BALANCE TO BUSINESS DOO se maksimalno trudi da sve usluge na ovom sajtu budu prikazane sa ispravnim nazivima. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Ugovorna strana sa kojom ste zaključili ugovor je:

BALANCE TO BUSINESS DOO PODGORICA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.50/4, 81000 Podgorica
PIB: 03258416
Registarski broj: 50888016
Tel: +38267444634
email: info@balance2business.me

Sklapanjem ovog ugovornog odnosa ostvarujete sva potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača koja uključuju pravo na vansudsko rešavanje eventualnog spora povodom ugovora o kupovini usluge.

BALANCE TO BUSINESS DOO zadržava pravo izmjene usluga i cijena bez prethodne najave. Trudimo se da budemo što precizniji u opisu svih usluga, ali ne garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

  • NAČIN I PROCES PLAĆANJA

Plaćanje proizvoda na internet prodavnici BALANCE TO BUSINESS-a je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom AD Podgorica, a obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Ponuda i cijene na našem sajtu ažuriraju se na dnevnom nivou. Sve cijene su iskazane u eurima (€). BALANCE TO BUSINESS DOO zadržava pravo izmjene cijena, osim ako nije drugačije navedeno. Cijene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cijene važe samo za plaćanje na Internet prodavnici.

Nakon što popunite formu za poručivanje bićete automatski preusmjereni na sajt Hipotekarna Banke AD Podgorica, na kojem vršite unos podataka sa platne kartice. Ako je sve u redu sa transakcijom bićete vraćeni na naš sajt sa obavještenjem da je plaćanje uspješno izvršeno. Ukoliko je postojao neki problem sa transakcijom bićete vraćeni na sajt sa obavještenjem o neuspjelom plaćanju, nakon čega možete pokušati ponovo ili izabrati drugi način plaćanja. Svi podaci su zaštićeni i vidljivi samo procesoru kartica.

  • IZJAVA O BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA KARTICAMA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

  • IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih banaka, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema trenutno vežećem kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard. Kao  rezultat toga, postoji mogućnost  neznatne razlike od prvobitne cijene navedene na našem web sajtu.

  • PRAVO NA ODUSTAJANJE

Poštovani kupci/korisnici,

Obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.balance2business.me smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo klijenta, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 3 dana od dana kada mu je usluga prodata. Prilikom odustajanja klijent može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata.

U slučaju odustajanja od ugovora, klijent ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugu uslugu.

BALANCE TO BUSINESS DOO je dužan da  bez odlaganja vrati iznos koji je klijent platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustajanju. Povrat sredstava vršimo isključivo na tekući račun.

  • REKLAMACIJE

Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od Vaših zahtjeva vratiti novac ili izvršiti zamjenu za drugu uslugu. Prijave reklamacija možete zatražiti slanjem reklamacionog lista na email adresu info@balance2business.me.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BALANCE TO BUSINESS DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev BALANCE TO BUSINESS DOO, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  • POVRAĆAJ SREDSTAVA

Pravilnik o postupku i načinu rješavanja reklamacija:

Član 1.

Ovim pravilnikom BALANCE TO BUSINESS DOO uređuje način, uslove i postupak rješavanja prigovora (reklamacije) klijenata zbog nedostataka na kupljenoj usluzi putem sajta www.balance2business.me.

Član 2.

Klijent, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.balance2business.me kupuje usluge za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3.

Klijent, ima pravo prigovora na kupljenu uslugu zbog nedostataka koji su nastali, u roku od šest mjeseci od dana kupovine. Istekom roka iz stava 1. ovog člana klijent gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4.

Zahtjev za reklamaciju može se dostaviti  na email  info@balance2business.me . Prilikom podnošenja zahtjeva za reklamaciju kupac je dužan da u zahtjevu za reklamaciju navede razloge reklamacije, željeni način rješavanje iste i dostavi račun.

Član 5.

Klijent nema pravo na prigovor ako je: propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;  nedostatak na kupljenoj usluzi nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;  promijeno odluku o izboru usluge.

Član 6.

Osnovanost zahtjeva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obavještava Klijenta u roku od 8 radnih dana od dana prijema iste.

Član 7.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane BALANCE TO BUSINESS DOO, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na: zamjenu kupljene usluge sa nedostatkom za novu ispravnu uslugu; vraćanje iznosa cijene plaćene po priloženom računu.

Član 8.

U slučaju povraćaja sredstava klijentu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BALANCE TO BUSINESS DO je u obavezi da povraćaj vrši preko poslovne banke, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja istog.