Efikasno upravljanje vremenom, iz dana u dan, ima sve veći značaj i jedno je od najvažnijih umijeća modernog doba.

U sve bržem svijetu, sa sve više obaveza i izazova, popularna izreka „vrijeme je novac” je rijetko bila značajnija, i sa tim efikasno upravljanje vremenom postala je neophodna tema za sve kompanije i industrije. Veoma često se dešava da nemamo dovoljno vremena da uradimo sve što smo zamislili. Kada se okrenemo oko sebe izgleda nam kao da svi ostali imaju više vremena da urade ono što su planirali. Ova činjenica je zaista frustrirajuća. Upravo zbog toga, susrijećemo se sa raznom literaturom, web sajtovima i konsultantima od kojih svi obećavaju dodatne minute, čak i sate našim životima. Naravno da slijedi pitanje: „Zašto nam je potreban još jedan trening koji obećava isto?”.

Ovaj jednodnevni trening može da vam pruži ne samo savjete, već i praktične vježbe, koje ćete lako moći da primijenite u svom profesionalnom i privatnom životu. Namijenjen je svima koji žele da povećaju svoju efikasnost na poslu, menadžerima svih nivoa, budućim menadžerima, pa čak i timovima.

Na kraju seminara polaznici će prisvojiti tačnost u izvršavanju sopstvenih zadataka i poslova, moći će da prepoznaju i primijene procese kontrole “kradljivaca vremena”, da planiraju i daju prednost efikasnijem radu, da optimalnije upravljaju sa prekidima u radu i da identifikuju kojim se vremenskim fokusom vode kao i percepciju vremena koja je kompatibilna sa njihovim tipom ličnosti.