U poslovnim krugovima često se kaže da, ukoliko se kompanija ne kreće unaprijed, ona ide unazad.

Razlog je taj što se u današnjem poslovanju koncept stajanja u mjestu, ne prihvata. Bez jasne slike o tome gdje se kompanija nalazila, gdje se trenutno nalazi i kuda ide, menadžment će pokušati da održi “status-quo“, a taj način poslovanja donosi isključivo zaostatak.

Timovi i njihovi menadžeri sa naprednim vještinama u donošenju odluka imaju jedinstvenu moć da pomognu u izgradnji kompanije ili preduzeća, i da se na taj način istaknu od ostalih.

Po završetku programa, učesnici bi bili u mogućnosti da:

  • Definišu problem;
  • Razlikuju uzroke od simptoma;
  • Objasne model rješavanja problema;
  • Opišu različite načine na koje se odluke mogu donositi;
  • Koriste nekoliko alata za rješavanje problema i odlučivanje;
  • Izbjegnu uobičajene zamke u odlučivanju.