Komunicirati na otvoren i zdrav način ključna je komponenta rasta i uspjeha.

Dobre komunikacione vještine su takođe ključne za jačanje odnosa, uklanjanje nesporazuma, motivaciju zaposlenih i podsticanju timskog rada. Nažalost, mnogo ljudi nikada nije učilo o efikasnoj komunikaciji, što je donekle razumljivo jer u društvu preovladava stav da dobra komunikacija dolazi prirodno. Prva, i možda najveća greška koju ljudi prave jeste razmišljanje da je komunikacija isključivo ono što se govori ili napiše. Dok to jesu dva vrlo bitna aspekta, po pravilu Alberta Mehrabijana samo 7% komunikacije su izgovorene riječi, dok tonalitet glasa predstavlja 38% a govor tijela ostalih 55% komunikacije.

Cilj ovog treninga je da omogući polaznicima da:

  • Prepoznaju svoj lični stil komunikacije;
  • Razumiju moć neverbalne komunikacije;
  • Efikasno se nose sa emocijama i sukobima;
  • Aktivno slušaju;
  • Identifikuju reprezentativne sisteme po njihovim karakteristikama;
  • Prepoznaju različite komunikacione metaprograme;
  • Izgrade povjerenje u timu;
  • Poboljšaju međuljudsku komunikaciju;
  • Produktivnije sarađuju sa ostalim članovima tima.

Ovaj trening je zaista poseban iz razloga što je interaktivan i pruža praktično znanje, a namijenjen je svima koji žele poboljšati komunikacione vještine, kako bi postali efikasniji i uspješniji na radnom mjestu.