ŠTA JE KOUČING

KOUČING JE FORMULA ZA USPJEH; FOKUS NA BUDUĆNOST, NE NA GREŠKE IZ PROŠLOSTI!

Koučing je relativno nova oblast, čiji se značaj iz dana u dan prepoznaje sve više. Rezultati koji se postižu u regionu i svijetu pokazuju da se pojedinci i lideri odlučuju za koučing upravo iz razloga što su metode i tehnike brzo primjenljive. Vodeće svjetske kompanije, poput Majkrosofta i Ikee imaju izuzetno razvijenu organizacionu koučing kulturu.

U suštini, koučing je razgovor – dijalog između klijenta i kouča u produktivnom kontekstu orijentisanom na rezultate. Razgovor u kojem, postavljajući relevantna pitanja u kritičnim trenucima, kouč ohrabruje i podržava klijenta u cilju sagledavanja različitih uglova i strategija. Usklađivanjem, pružanjem podrške, ohrabrivanjem i pomaganjem u svim životnim oblastima, otključavaju se sav potencijal i vještine klijenta.

TIMSKI KOUČING

Timski koučing pomaže timovima da analiziraju performanse, poboljšaju rezultate, unaprijede komunikaciju i izgrade odnos. Takođe, podstiče kvalitetniju komunikaciju, kako unutar tima tako i između tima i drugih spoljnih aktera u njihovim aktivnostima, osiguravajući da dijalog bude intelektualan i emocionalan, po karakteru i sadržaju. Timski koučing je važan jer promoviše društveni dijalog koji izgrađuje odnos, stimuliše razumijevanje sebe i ostalih članova tima, te razvija potrebne vještine kako bi se izbjegao konflikt, i u krajnjem došlo do željenog cilja.

METODOLOGIJE

Koriste se „Erickson International“,  Points of You® i Process Communication Model metode, od kojih je svaka akreditovana od strane International Couching Federation.

U našem iskustvu rada sa timovima konflikti najčešće nastaju zbog neusaglašenih vrijednosti tima, različitih pretpostavki članova tima, različitih stilova komunikacije i tipova ličnosti, neiskomuniciranih očekivanja i različitih mišljenja i ideja. Kompanije uglavnom angažuju kouča tek onda kada nastupe vidljivi problemi. Čvrsto vjerujemo da kouča treba angažovati kao metodu prevencije, a ne usljed gašenja požara.

OČEKIVANI REZULTATI:

 • Povezivanje sa vizijom tima i razumijevanje timskih ciljeva;
 • Osviješćivanje grupnog identiteta i vrijednosti;
 • Uspostavljanje ili povećanje povjerenja između članova tima;
 • Unaprijeđenje komunikacije između članova tima ili drugih timova;
 • Osjećaj odgovornosti za ostvarenje rezultata;
 • Povećanje efikasnosti tima.

INDIVIDUALNI KOUČING

 • Individualni koučing podrazumijeva uvodni razgovor, procjenu stila komunikacije, vještina ili stanje uma zavisno od teme same koučing sesije. Zahtijeva izuzetno povjerenje klijenta, koje se temeljno gradi. Najvažnije je da dijalog između kouča i klijenta bude iskren, produktivan i orijentisan na rezultate.
 • Tokom sesije mogu se koristiti Points of You® i Process Communication Model metode, a obije su akreditovane od strane International Couching Federation.
 • Ukoliko se tome istinski posveti, klijent može očekivati ohrabrenje i podršku kouča, koji će ga navesti da sagleda različite uglove i strategije.
 • Cilj individualne koučing sesije je da se poveća zadovoljstvo, osjećaj svrhe i ispunjenost kod klijenta.
 • Od sada možete da se prijavite i za online koučing sesije.

GRUPNI KOUČING

ŠTA JE GRUPNI KOUČING

Grupni koučing je, jednostavno rečeno, koučing u grupi. Mnogi miješaju timski i grupni koučing. Naime, timski koučing se radi sa timom određene organizacije/kompanije, koji definišu iste vrijednosti, sa ciljem usavršavanja specifičnih vještina ili dostizanja konkretnih rezultata. S druge strane, kod grupnog koučinga, iako svaki učesnik ima svoj cilj, identifikuje se sveobuhvatna tema programa koja služi kao zajednička nit. U ovoj vrsti koučinga se radi o komunikaciji koja potiče ne samo iz interakcije sa koučem, već i ostalih članova grupe, koji međusobno rade jedni sa drugima. Tokom rada, energija grupe i podrška koju učesnici dobijaju, kako od kouča tako i od ostatka grupe, dovode do konstantne motivacije, odgovornosti i zajedničkog usvajanja znanja. Iako ćete vrlo vjerovatno neke od učesnika vidjeti po prvi put, znajte da su svi prisutni tu na zajedničkom zadatku i da će svako usvojiti nove alate koji će vam postati najbolji saputnici u budućim poduhvatima.

 

JA, LIDERKA

Prvi program u Crnoj Gori koji je posvećen razvoju liderstva kod žena.Tokom ovog programa učesnice imaju priliku da dobiju odgovor na pitanje da li se liderstvo razvija ili se tako rađamo, da upoznaju svoje liderske potencijale i istražuju ih.

Program je jednodnevan i sastoji se iz četiri grupne koučing sesije, sa mogućnošću prijavljivanja na napredni program. Po završetku programa polaznice dobijaju i odgovore na pitanja „Koji su moji liderski potencijali?“ i „Kako da unaprijedim svoje liderstvo?“.

Kome je program namijenjen?

Program je idealan za dame na menadžerskim, liderskim pozicijama, vlasnice biznisa, dame koje planiraju da pokrenu vlastiti posao, tim liderke, direktorke i sve zainteresovane za profesionalni i lični razvoj. 

Po završetku kursa polaznice će ovladati sledećim temama:

 • Šta se danas podrazumijeva pod temom liderstva?
 • Koji su moji liderski potencijali?
 • Kako me vidi okolina kao liderku?
 • Kako mogu da utičem na svoje liderstvo i da ga izgrađujem?
 • Refleksija i feedback nad sopstvenim snagama i razvojnim zonama u liderskoj ulozi.

Sadržaj i trajanje programa – 1 dan /4 x 1.5h = 6h

Program predstavlja mješavinu praktičnih koučing vježbi, individualnog i grupnog rada, predavanja i diskusija. Osmišljen je tako da prije svega bude iskustveno bogat i sadržajan, da pruža direktan rad na sebi sa konkretnim i momentalnim uvidima. Teorija se nalazi u osnovi i pozadini, a kako sve umijemo da čitamo, na našem programu rađe biramo da konkretno radimo i vježbamo.

 

KARIJERNI PUT

Budite se. Ustajete. Pijete kafu. Razmišljate koje sve obaveze trebate završiti toga dana. Spremate se i odlazite na posao. Dok se približavate poslu, razmišljate kako želite i možete mnogo više, a opet, teško nalazite vrijeme da se posvetite svom karijernom putu. Razmišljate šta stvarno želite i kako to možete postići?

Napravite pravi korak za Vašu budućnost!

Grupni koučing program kreiran za mlade, perspektivne i ambiciozne buduće menadžere koji žele da svoju karijeru grade vođeni jasnom vizijom.

Tokom programa se radi na razumijevanju koncepta karijernog puta i nalaženju najbolje strategije za pojedinca. Karakteristika programa je veliki broj praktičnih vježbi, što će omogućiti polaznicima da na kraju dana imaju kristalno jasnu sliku o tome kako će dostići svoje potencijale!

Sadržaj i trajanje programa – 1 dan /4 x 1.5h=6h

PROGRAM JE NAMIJENJEN

 • Svima koji traže jasnoću u kreiranju karijernog puta;
 • Svima koji ozbiljno razmišljaju o karijeri i ne žele da lutaju;
 • Svima koji naporno rade, a ne vide rezultate.

ŠTA DOBIJATE OD PROGRAMA

 • Jasna ideja o tome šta želite da ostvarite;
 • Kreiran konkretan akcioni plan;
 • Set alata za sprovođenje plana;
 • Uvid u sopstvene snage i zone razvoja.

Ne propustite priliku da dobijete siguran uvid u sopstvene snage i zone razvoja, i da spremni dočekate svaku sledeću promjenu!

KOUČING ALATI

Points of You®

Osnov metode je interakcija između intuitivne i emocionalne desne strane mozga i lijeve strane mozga koja je fokusirana na logiku i analizu. Ta interakcija se događa upravo onda kada pogledamo POY fotografiju i riječ istovremeno. Fotografija stimuliše naš desni, kreativni mozak, dok riječ aktivira lijevi, analitički mozak.

Postoje 4 faze metode:

 • Prva faza: PAUSE – Pauziranje nam omogućava da se prebacimo iz svoje uvijek zauzete svakodnevne frekvencije, u svoju unutrašnju, tišu frekvenciju, zalazeći još dublje u naše misli, osjećanja i razmišljanja, koji nas možda spiječavaju da budemo tamo gdje stvarno želimo.
 • Druga faza: EXPAND – U ovoj fazi tražimo nepoznato, ne znajući gdje nas to može povesti. Dopuštamo izlazak iz naše poznate zone komfora – u svijet novih mogućnosti. Na kraju ove faze znamo da je SVE MOGUĆE!
 • Treća faza: FOCUS – Ovdje se fokusiramo na naše najznačajnije uvide. Koristeći usmjeravajuća pitanja, definišemo i preciziramo koje od novootvorenih mogućnosti su najznačajnije za naše dalje putovanje.
 • Četvrta faza: DOING – Prelazimo sa misli na akciju. Ucrtavamo posebne korake i taktike kako bismo postigli cilj!

Points of You® omogućava ne samo da se problem sagleda sa različitih tački gledišta, već i nudi konkretan alat uz pomoć kojeg se može napraviti akcioni plan!

Ukoliko ste menadžer, lider, rukovodilac, edukator, trener, kouč, HR specijalista ili neko ko želi bolje rezultate na ličnom i profesionalnom nivou, ova metodologija će vam sigurno pomoći na načine na koje još ne možete da zamislite.

 

Process Communication Model

Process Communication Model® je široko – nagrađivana teorija ličnosti i komunikacija, zasnovana na oko milion profila i 40 godina istraživanja i prakse. Razvio je američki psiholog, dr. Taibi Kahler. Služi kao priručnik sa uputstvima za našu ličnost, koji do sada nikada nismo dobili. Kada se primjenjuje na grupnom nivou, PCM® djeluje kao rentgen sistem koji pokazuje DNK kolektivnog timskog ponašanja.

Neke od oblasti u kojima daje izuzetne rezultate su: generalno poboljšanje komunikacija, smanjenje sukoba, motivisanje pojedinaca kroz jednostavno, ali i dubinsko razumijevanje ljudske strukture ličnosti, izgradnji timova, menadžmentu, liderstvu, upravljanju stresom i vještinama prodaje.

PCM® pomaže čovjeku da postane svjestan samih PROCESA komunikacije, tačnije da postane svjestan „kako“ druga osoba komunicira, a ne „šta“ komunicira.

Ključni aspekt PCM® metodologije je razumijevanje arhitekture naše ličnosti, koja ilustruje složenost dubinske strukture ličnosti i koja pomaže u shvatanju i upravljanju međuljudskom dinamikom. Uz pomoć PCM® se ne fokusiramo na tipove ljudi, već na tipove U LJUDIMA, jer svi imaju šest tipova u sebi. Međutim, ljudi imaju tendenciju da komuniciraju putem najjačeg tipa ličnosti, tačnije njihove BAZE.

Šest tipova ličnosti su: thinker, harmonizer, rebel, promoter, imaginer, i persister.

PCM® vam može pokazati koje su to karakteristike najjačih tipova ličnosti u vama, koji tipovi ličnosti preovladavaju kod drugih i na koji način da iskoristite to znanje, kako bi najbolje prenijeli vašu poruku i kako bi ona bila najbolje shvaćena.

Uz PCM® možete otkriti temeljne psihološke potrebe, stil upravljanja koji odgovara vašoj ličnosti i kakvu interakciju treba da imate sa ljudima oko vas kako bi bili produktivniji. Fokus je na proces komunikacije, i zbog toga ova metodologija vodi ka boljem razumijevanju i interakciji bez obzira na starosnu dob, industriju u kojoj radite, hijerarhiju ili vaše etničko porijeklo.

Prvi i najbitniji korak je da se već danas prijavite da uradite PCM test, a naša analiza rezultata će otvoriti novo poglavlje u vašem životu!