U poslovnom svijetu, povratne informacije poznatije kao FEEDBACK, osnov su razvojne komunikacije i neizbježne su u radu sa ljudima.

Svi mi volimo da čujemo pohvale, a ipak nismo baš raspoloženi kada dobijamo konstruktivne komentare ili kritike. U poslu nije poželjno feedback primiti LIČNO, iako je osjećaj za identitet kod uspješnih ljudi usko povezan sa njihovim poslom. Feedback treba prihvatiti kao preporuku za budućnost. Takođe je važno i da nadređeni bude otvoren da sasluša feedback od svojih zaposlenih. Oni mogu pružiti vrlo koristan unutrašnji uvid o efikasnosti procedura i procesa, kao i njihove operativne radne učinkovitosti.

Feedback je oblik komunikacije kojim se timu ili pojedincu upućuje informacija o uticaju njihovog ponašanja ili djela na druge. Feedback, kao razvojni alat je namijenjen: poboljšanju performansi, rastu i razvoju; fokusiran je na ponašanje; konkretan je i potkrijepljen detaljima; a najvažnije, usmjeren je ka rješenju i fokusiran na budućnost. Najdjelotvorniji je deskriptivni feedback koji naglašava subjektivnost evaluacije.

Pomoću ovog treninga zainteresovani imaju priliku da nauče kako se sagovorniku daje dobar feedback, a kako bi se dao dobar feedback potrebno je i da se savlada vještina primanja feedback-a. Najbitnije je da feedback bude fokusiran na akciju, koja će donijeti željene rezultate