Koja je svrha? Koji su ciljevi? Ko učestvuje? Šta će mi trebati? Koji nam je dnevni red?

To su samo neka od mnogobrojnih pitanja o kojima zaposleni treba da misle prije ulaska na sastanak. Kalendar vam je pun, a izgleda da vam svi ti sastanci ne pomažu u napretku. Svaki minut proveden na besmislenom sastanku je izgubljeno vrijeme za individualni rad, koji je podjednako važan za kreativnost i efikasnost. Sastanci su svakako neophodni za omogućavanje saradnje, kreativnosti i inovacije. Oni često njeguju odnose i osiguravaju pravilnu razmjenu informacija. Sastanci mogu da pruže opipljivu korist. Istraživanje pokazuje da su sastanci postali duži i češći tokom poslednjih 50 godina, do toga da rukovodioci provode u njima prosječno 23 sata nedeljno, dok je ta cifra 60-tih iznosila oko samo 10 sati. Problemi sa sastancima nastaju kada imate nerealne i nejasne agende i planove, kada razgovori nemaju poentu, kada su prisutni isključeni ili na telefonu, i kada učesnici ne shvataju zbog čega su tu. Kada završite možda čak i pomislite – “kakvo gubljenje vremena“. Međutim, kada uložite malo energije u pripremanju, kako sebe tako i učesnika, možete uspjeti u tome da ostanete skoncentrisani tokom sastanka, da riješite probleme, da lakše steknete konsenzus i da je svaka osoba nakon završetka sastanka spremna za akciju.

Ovaj trening je upravo ono što može da vam pomogne da se riješite problema u vođenjima sastanaka, kako bi ste u budućnosti mogli da koristite vaše, i vrijeme vaših kolega, na najefikasniji način.

Po završetku treninga učesnicima će izaći sa znanjem o

  • prioritetima – šta apsolutno mora biti pokriveno na sastanku;
  • rezultatima – šta je potrebno postići na sastanku;
  • učesnicima – ko treba da bude prisutan na sastanku kako bi sastanak bio uspješan;
  • redosledu – koji je redosled pokrivenih tema;
  • vremenu – koliko vremena će se potrošiti na svaku temu;
  • mjestu – lokacija koja će inspirisati sastanak;
  • i neverbalnoj komunikaciji – i njenom uticaju na tok sastanka.