Skip to main content

Menadžeri su često zatrpani poteškoćama u upravljanju konfliktima. Znaju da je sukob mišljenja prirodan, čak i neophodan.

Razumni ljudi, koji donose odluke u uslovima neizvjesnosti, će vjerovatno imati iskrena neslaganja oko najboljeg puta za budućnost svoje kompanije.

Menadžerski timovi čiji članovi podstiču razmišljanje jedni kod drugih razvijaju potpunije razumijevanje svih izbora, stvaraju bogatiji opsjeg opcija i na kraju donose efikasne odluke neophodne u  današnjem konkurentskom okruženju. Menadžeri takođe znaju da je izazov održati konflikt konstruktivnim i spriječiti da on postane ličan i toksičan.

Timovi sa najboljim učinkom su prihvatili konflikt koristeći 6 ključnih taktika koje ćemo podijeliti sa vama.

1. taktika je RADITI SA VIŠE INFORMACIJA, A NE SA MANJE

 • Šta hoćemo reći sa ovim? Objektivni i ažurirani podaci mogu, i to često, preusmjeriti fokus sa ličnog mišljenja i nagađanja na raspravu o čvrstim činjenicama i stvarnim problemima.
 • Zapamtite, najuspešniji ljudi su oni koji su NAJBOLJE informisani.

2.  taktika, ili bolje rečeno savjet, je da OBOGATITE RASPRAVU RAZLIČITIM I BROJNIM OPCIJAMA

 • Timovi koji razmotre brojne opcije koriste svoju energiju da pronađu kreativno rješenje;
 • Ova taktika ne znači da vaš tim treba da se zarobljava u beskrajne petlje davanja/iznošenja novih opcija i načina na koje bi se projekat mogao razvijati. Korišćenje takve metode je neefikasno;
 • Ono što mi predlažemo je da svaki član tima, bez obzira na hijerarhiju, ima priliku da predloži opciju/ideju i da prokomentariše svaku predloženu zamisao. Na ovaj način se svi osjećaju poštovano i saslušano, a možda ćete se iznenaditi idejom članova tima koje inače ne biste pitali za mišljenje.

3. taktika je da POSTAVITE ZAJEDNIČKE CILJEVE

 • Kada se strateški izbori formulišu kao prilika za saradnju a ne za nadmetanje i takmičenje, tada se odlučivanje ne svodi na pobjednike i gubitnike, nego na zajednički rezultat;
 • Naravno, malo takmičarskog duha nikad nije na odmet i može doprinijeti bržem djelovanju i traženju rješenja, ali taj duh nikad ne može, i ne smije, zasijeniti kolektivni cilj i misiju.

4. taktika je da UVRSTITE HUMOR NA RADNOM MJESTU

 • Humor umanjuje tenziju (što nam je svima ovih dana prijeko potrebno), popravlja saradnju i ističe uzbuđenje koje izazovi donose;
 • Predlažemo vam da smislite neki način da motivišete humor kod kolega ili članova tima – kroz muziku, rituale, neobične šolje za kafu, rekvizite za rođendane ili posebne prilike, šale dana, itd;
 • Budite kreativni, a sigurni smo da će rezultati biti osjetni.

5. taktika je da ODRŽAVATE URAVNOTEŽENU KORPORATIVNU STRUKTURU MOĆI

 • Kada je menadžerima dodijeljena odgovornost u oblasti za koju su stručni, njihovo odlučivanje postaje pravednije i fokusiranije;
 • Svaki član tima, od administrativnog do izvršnog nivoa, treba da zna svoj zadatak i “mjesto” u projektu;
 • To ne znači da ne treba uopšte da se slušate, već da svako ima svoj zadatak i da se po završetku tog zadatka jednostavno ponudi feedback;
 • Međutim, ne zaboravite da je davanje i primanje feedback-a posebna vještina koju treba usavršiti.

6. i zadnja taktika, je da USVOJITE DVOSMJERNI PRISTUP ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA BEZ FORSIRANJA KONSENZUSA

 • Rukovodioci prvo diskutuju o problemu i pokušavaju da se usaglase, ako mogu- super;
 • Ukoliko ne, najrelevantniji viši menadžer donosi odluku vođen inputima iz grupe. Ovo podstiče sve da podijele ideje, ali jasno definiše način na koji će se odluke donositi;
 • Ukratko, nemojte da mislite da ukoliko se svi ne slože projekat ne može da se nastavi.

Sa ovim (mikro) savjetima se trudimo da demonstriramo da čak i za vrijeme pandemije svaki dan možete iskoristiti da naučite nešto novo.

U narednim danima još zanimljivih savjeta za malo drugačije, ali svakako postojeće, izazove na poslu/timu/privatnom životu.