Skip to main content

Studenti završnih godina Univerziteta Crne Gore se do 1. februara 2021. godine mogu prijaviti za besplatni program obuke Student Business Hub, koji Balance2Business organizuje u saradnji sa Karijernim Centrom Univerziteta Crne Gore.

Ovaj program,  kroz besplatne treninge i radionice, obuhvatiće 30 studenata, podijeljenih u dvije grupe, po 15 u jednom semestru i pripremiti ih za buduće poslovne poduhvate.

Studenti će nakon završene obuke, koja će se održavati u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, dobiti sertifikat kao potvrdu o uspješno odrađenom programu.

Prva grupa polaznika imaće radionice i treninge u periodu od februara do juna, šest puta tokom predstojećeg semestra, vikendom, u trajanju od 6-8h.

Program će se realizovati kroz tri cjeline. Na samom početku, polaznici će moći da upoznaju i prepoznaju svoje potencijale, šta zaista žele od svoje budućnosti i na koji način mogu dostići definisani cilj, te da prisvoje i nauče nove alate iz oblasti ljudskih resursa i poslovnog menadžmenta kroz segment programa pod nazivom “Karijerni potencijal”.

U drugom segmentu, studenti će moći da savladaju praktične vještine koje će im omogućiti da dođu upravo do svog definisanog cilja, kao i da usvoje nova znanja koja će ih pripremiti za svijet biznisa, kroz radionice sa radnim naslovima: “Komunikacijom i dijalogom do uspjeha”, “Efikasno primanje i davanje feedback-a”, “Koncept vremena”, “Donošenje odluka i efikasni sastanci”.

Na samom kraju, imaće priliku da nauče kako da se izbore sa svim izazovima koje budućnost može donijeti, kroz tematsku radionicu “Mladi lideri novog doba“.

Svi segmenti ovog programa podrazumijevaju i praktične vježbe, a svaki student će, pored toga, imati priliku za dvije besplatne individualne koučing sesije tokom trajanja programa ne bi li se svakom studentu pružio personalizovani pristup i podrška.

Studenti se prijavljuju slanjem kratkog motivacionog pisma (u kom je potrebno navesti fakultet, godinu studija i prosječnu ocjenu) i CV obrasca na mail Karijernog centra – karijernicentar@ucg.ac.me.

KRITERIJUMI ZA PRIJAVU

Studenti Univerziteta Crne Gore koji žele da se prijave za pohađanje prvog Student Business Hub-a, moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 1. Da su studenti završnih godina studija (specijalističkih studija, jednogodišnjih ili dvogodišnih master studija)
 2. Ukupna prosječna ocjena sa prethodnih nivoa studija mora biti iznad 8.00
 3. Treninzi i radionice su u ovom semestru dostupni za studente sa sljedećih fakulteta:
  –    Ekonomski fakultet – 2 studenta
  –    Pravni fakultet – 2 studenta
  –    Fakultet političkih nauka – 2 studenta
  –    Elektrotehnički fakultet – 2 studenta
  –    Prirodno-matematički fakultet – 2 studenta
  –    Mašinski fakultet – 1 student
  –    Fakultet za turizam i hotelijerstvo – 1 student
  –    Filološki fakultet – 1 student
  –    Fakultet likovnih umjetnosti (smjer Grafički dizajn) – 1 student
  –    Filozofski fakultet (smjerovi Psihologija i Sociologija) – 1 student

Ukoliko broj prijavljenih studenata sa sličnim kvalifikacijama bude veliki, obaviće se kratki intervjui sa prijavljenim kandidatima.

Detaljnije informacije mogu se naći u brošuri!