Skip to main content

Sala za sastanke trebala bi biti mjesto profesionalizma, poštovanja i efikasne komunikacije. Od učesnika i predsjedavajućeg očekuje se da dođu pripremljeni, da se pridržavaju dnevnog reda, pažljivo slušaju, daju konstruktivan doprinos i taktično rješavaju sukobe.

Međutim, svi znamo da se to ne događa uvijek. Jedan od primarnih izazova je potreba da pojedinci dominiraju razgovorom.

Hajde da vidimo neke od razloga za ovo ponašanje:

  • Želja za poboljšanjem trenutnog statusa: Ponekad ljudi ne dopuštaju drugima da govore i izraze svoje mišljenje jer žele da poboljšaju svoj položaj i zadovolje svoju glad za uticajem.
  • Nesigurnost i nedostatak samopouzdanja: Neki ljudi žele da sakriju svoju nesigurnost i govoreći bez prestanka pokušavaju da prekriju osjećaj sumnje u sebe.
  • Želja da po svaku cijenu pokažu liderstvo i ekspertizu: Želja za dokazivanjem može navesti ljude da dominiraju sastancima. Oni sastanke vide kao priliku da se pohvale svojim vještinama i pokažu da imaju kontrolu.
  • Vremenski pritisak: Ponekad je glavni razlog loše upravljanje vremenom. Predsjedavajući žele da se sve bitne tačke brzo završe, ne dozvoljavajući drugima da govore.

Kako spriječiti dominaciju na sastancima?

  • Rotiranje predsjedavajućeg sastanka: Ako je moguće, svima treba dati priliku da vode sastanke. Ovo omogućava različite stilove vođenja.
  • Postavljanje jasnih ciljeva sastanka: Sastanci bi trebali da teku kada su svrha i ciljevi unaprijed definisani.
  • Aktivno slušanje i feedback su ključni: Slušanje na trećem nivou (slušanjem srcem) i davanje konstruktivnog feedback-a vodi do uspjeha.
  • Podsticanje uravnoteženog (ili ravnopravnog) učešća: Predsjedavajući sastanka trebao bi da uključi sve učesnike i pozove ih da podijele svoje mišljenje.