Skip to main content

Nekada sam svojim razgovorima dodavala detalje koji nisu uvijek bili neophodni. No, zahvaljujući višedecenijskom bankarskom iskustvu, a posebno koučingu, to sam promijenila i svoju komunikaciju učinila efikasnijom. Da li je to bio jednostavan proces? Nimalo.

Dakle, zašto je previše konteksta problematično?

Kada dijelimo svoje priče ili mišljenja, često dajemo previše dodatnih informacija. Iako mislimo da pomaže, to obično frustrira slušaoca, koji samo želi jasne i koncizne informacije. Umjesto da pređemo na stvar, gubimo vrijeme.

Znate situacije kada tražite jednostavnu informaciju i umjesto toga dobijate dugu i detaljnu priču. Ovo nije samo frustrirajuće već i neefikasno, posebno u profesionalnim okruženjima gdje je vrijeme dragocjeno.

Zašto ljudi daju previše konteksta?

  • Traže jasnoću: Neki ljudi vjeruju da više konteksta čini njihovu poentu jasnijom. Oni misle da dodatne informacije pomažu slušaocu da bolje razumije.
  • Nesigurni su: Ljudi previše objašnjavaju jer nisu sigurni u svoju glavnu priču i žele da time pokriju sve scenarije.
  • Žele da se pokažu: Ponekad ljudi samo žele da pokažu koliko su važni, neophodni i uticajni.
  • Lako postane navika: Vremenom neki razviju naviku da daju previše konteksta, a da toga nisu ni svjesni.
  • Misle da tako stvaraju konekcije: Ljudi ponekad dijele detalje kako bi izgradili odnos i pokazali empatiju.

Kako to popraviti? Da biste izbjegli gubljenje vremena i efikasno komunicirali, isprobajte ove strategije:

  • Počnite sa glavnom poentom: Prvo dajte osnovne informacije. Ako je potrebno više detalja, dodajte ih ukratko.
  • Budite svjesni: Obratite pažnju ako vaš slušalac djeluje nestrpljivo ili zbunjeno. Ovo je znak da morate da budete kraći.
  • Zatražite feedback: Nakon što podijelite informacije, pitajte da li je potrebno još detalja.
  • Preusmjerite nježno: Ako neko drugi daje previše konteksta, nježno vratite razgovor na početak. Koristite rečenice poput: “Šta mislite da se vratimo na početak?” ili „Primijetio/la sam da ste dali mnogo detalja; možemo li da se fokusiramo na glavnu stvar?“
  • Vježbajte: Jasna komunikacija je vještina koja se vježba. Sumirajte glavne tačke i fokusirajte se na jasnoću.

Ukratko: Iako kontekst može biti koristan, previše njega može biti kontraproduktivno. Jasna i koncizna komunikacija štedi vrijeme i smanjuje frustraciju. Sljedeći put, pokušajte da pređete direktno na stvar. Ako sretnete nekoga ko ima tendenciju da previše objašnjava, ljubazno ga usmjerite ka sažetijoj komunikaciji. Na ovaj način svi maksimalno koristimo svoje vreme, pa time postajemo mnogo srećniji i produktivniji.