Skip to main content

Inspirisana nerazumijevanjem u komunikacijama iz prethodnih dana, a i kao prirodan slijed da jedino kada smo mirni i damo prostora tišini možemo da slušamo, odlučila sam se za ovu važnu temu.  Vjerujem da je svima jasno da je ogromna razlika između čuti i slušati nekoga.

Aktivno slušanje je važna komunikacijska vještina za potpuno razumijevanje poruke sagovornika i prevazilazi jednostavno fizičko slušanje zvuka. Zahtijeva potpunu fokusiranost na sagovornika i poruku koju prenosi. Osim prisustva u ovom trenutku, mora se biti otvorenog uma i bez predrasuda. Ovo je izuzetno važno u koučingu jer kouč mora imati aktivno slušanje kao jednu od primarnih vještina, te sam ih ja dodatno poboljšala tokom mog koučing putovanja. Benefite koje sam dobila prenijala sam i u korporativni svijet jer cijenim da je mnogo važno da se slušamo, a ne samo da čujemo nekoga. Ipak, željela bih da se fokusiram i na svakodnevni život, sve situacije i ljude bez obzira na profesiju.

Koliko vas je čulo za tri nivoa aktivnog slušanja?

Na prvom nivou, slušamo riječi druge osobe, ali naša pažnja je usmjerena na to šta one nama znače. Ovde se radi o „meni“: moje misli, moji sudovi, moja osjećanja, moji zaključci o sebi i drugima.

Na drugom nivou slušanja fokusiramo se na ono što je sagovorniku najvažnije. U ovom slučaju, fokus je uvijek na sagovorniku, a na spoljni svijet se ne obraća velika pažnja.

I konačno, treći nivo. Onaj najbolji. Treći nivo slušanja prati delikatne promjene tonaliteta, raspoloženja, tempa, energije, intuicije i emocija koje se kriju iza riječi. Na ovom nivou uključujemo neutralnu poziciju i otvorena pitanja.

Koliko zaista slušamo jedni druge i na kojem nivou slušamo? Koliko vi aktivno slušate, a koliko vas slušaju vaše kolege, članovi porodice i prijatelji? Koliko je novo doba uticalo na to da se manje slušamo?