Skip to main content

 

Kao somatski i leadership kouč, svjedok sam kako unutrašnji kritičar može da sabotira čak i najuspješnije lidere. Mnogi su zarobljeni u krugu samookrivljavanja i perfekcionizma, osjećaju se krivim kad prave pauze, uživaju u jednostavnim zadovoljstvima ili daju prednost brizi o sebi. Međutim, ključno je da lideri shvate da ovi unutrašnji gremlini mogu biti štetni po njihovo blagostanje i efikasnost.

Lideri koji stalno kritikuju sebe jer nisu dovoljno produktivni ili uzimaju slobodno vrijeme vjerovatno će doživjeti burnout, smanjenu motivaciju i smanjenu kreativnost. Pritisak da uvijek budete „u igri“ i postignete više može dovesti do stresa i mentalne iscrpljenosti. Pravljenje pauza i uživanje u sadašnjem trenutku nisu znakovi slabosti, već su neophodni za efikasno liderstvo.

Evo nekoliko savjeta za prevazilaženje unutrašnjeg kritičara:

  • Vježbajte samoprihvatanje – Ponašajte se sa ljubaznošću i razumijevanjem i podsjetite sebe da zaslužujete odmor kao i svi drugi.
  • Postavite granice – Postavite jasne granice između radnog vremena i vremena za sebe. Naučite da se isključite i odvojite od poslovnih zadataka tokom odmora i praznika.
  • Delegirajte i osnažite – Kao što sam napisala prošle nedelje – vjerujte članovima svog tima da obavljaju zadatke i odgovornosti u vašem odsustvu. Efikasno delegiranje osnažuje vaš tim da raste i razvija se.
  • Proslavite dostignuća – Priznajte svoja dostignuća i prekretnice, ma koliko male bile. Proslavljanje dostignuća motiviše vas da nastavite težnju ka izvrsnosti.

Vrijeme je da neki lideri utišaju svoje unutrašnje kritičare i daju prednost blagostanju. Zapamtite, prihvatanje odmora i brige o sebi nije luksuz već neophodnost za efikasno liderstvo.