Skip to main content

Polazeći od ideje da malim i srednjim preduzećima pomognemo da razumiju kako zapravo mediji funkcionišu i dobiju nove ideje na koji način mogu da se predstave javnosti organizovali smo panel diskusiju u okviru konferencije „Žene od uticaja: Moje novo ja“.

Ključne teme panela “Ko sam ja u javnosti?” bile su digitalizacija, etika, mediji, PR i uticaj.

Dio poruka koje su naši panelisti Marijana Bojanić Meliha Meli Ramusović, Boris Darmanović, Simonida Kordić i Jelena Pavićević željeli da prenesu:

Nekada da biste dobili nešto veliko morate da igrate na svoju štetu malo ali da pri tome vrlo pažljivo radite posao i da odmjeravate šta se u savremenom svijetu dešava i šta su to svjetski trendovi.

Internet mnogo brže napreduje

nego što mislimo, važno je prilagoditi se svim promjena i uhvatili talas digitalizacije. Otpor talasu digitalizacije je sasvim razumljiv jer tek najavljuje radikalne promjene.

Svi mi znamo trendove ali ne znamo koliko brzo će se nešto desiti u budućnosti. Suština je da pažljivo pratite trendove i da im se prilagodite, odnosno da mijenjate detalje- tu je ključ uspjeha!

Socijalne mreže su isto kao mediji donijele i dobrog i lošeg. To što svako može da kaže svoje mišljenje je dobro međutim jako je bitno da imate konzumente koji  su sposobni da filtriraju takve stav.

U osnovi digitalizacije leži infomacija kao suštinski izvor vrijednosti. Stoga važno je da publika ima pouzdanu informaciju.

Tehnologije nisu dobre ili loše same po sebi već je dobar ili loš način na koji ih koristimo!

Suština medijskog sadržaja je u kvalitetu. Emocije čine život vrijedan življenja, pa tako i emocije koje kod čitaoca budi kvalitetan sadržaj može da ga učini dostojanstvenim građaninom, pametnijom osobom, može da utiče na viši stepen vaspitanja i kulture.