Skip to main content

Pored rada sa iskusnim liderima, posvećena sam i podršci mladim profesionalcima u rješavanju izazova u karijeri i ostvarenju njihovog punog potencijala. Kao somatski i leadership kouč, bila sam svjedok jedinstvenih izazova sa kojima se mladi profesionalci suočavaju na današnjem konkurentnom tržištu rada. Jedna od dilema je šta kada posao postane suviše težak i predstavlja značajnu prepreku za razvoj karijere i lično blagostanje.

Danas je pritisak da se uspije prisutniji možda više nego ikada prije. Za mlade profesionalce je ključno da prepoznaju kada se suočavaju sa poteškoćama. Ponekad je to ogroman obim posla, a ponekad toksično radno okruženje.

Dakle, šta mladi profesionalci mogu da urade kada se nađu u takvim situacijama?

Prvo, bitno je priznati da to nije znak slabosti već prilika za rast. Umjesto patnje u tišini, treba aktivno tražiti podršku i istražiti mogućnosti.

Kao somatski kouč, naglašavam važnost prilagođavanja sopstvenog tijela i emocija kako bi se stekao uvid u uzroke stresa na poslu. Vježbanjem tehnika svjesnosti i somatske svijesti, mladi mogu bolje razumjeti svoje potrebe i donijeti prave odluke o svojoj karijeri.

Traženje smjernica od mentora ili kouča može pružiti vrijedne perspektive i strategije za prevazilaženje izazovnih situacija.

Da sumiram nekoliko praktičnih savjeta za one koji se suočavaju sa izazovima na svom poslu:

  • Procijenite situaciju – Napravite korak unazad i objektivno procijenite aspekte posla koji izazivaju poteškoće. Identifikujte specifične izazove.
  • Otvoreno komunicirajte – Ako je moguće, na konstruktivan i profesionalan način odgovorite na svoje nedoumice sa svojim nadređenim ili HR odjeljenjem. Dođite spremni sa potencijalnim rješenjima ali spremni i na kompromis.
  • Postavite granice – Uspostavite jasne granice između posla i ličnog života kako biste spriječili burnout i održali dobrobit. Dajte prioritet brizi o sebi – vježbajte, uživajte u hobijima i praktikujte tehnike opuštanja.
  • Potražite podršku – Obratite se mentorima, kolegama ili profesionalcima za podršku. Oni mogu ponuditi dragocjene uvide i resurse.
  • Istražite alternative – Ako izazovi na vašem trenutnom poslu izgledaju nepremostivi, istražite druge prilike koje su bolje usklađene sa vašim interesovanjima i vrijednostima.
  • Ostanite povezani – Okružite se podržavajućom mrežom prijatelja, porodice i kolega koji vam mogu ponuditi ohrabrenje, savjet i perspektivu tokom teškog perioda.

Šta kompanije mogu da urade?

Mladi profesionalci sa potencijalom da postanu istinski lideri zaslužuju okruženje koje njeguje njihove talente, podstiče rast i osnažuje ih da dostignu svoj puni potencijal. Bavljenjem i rješavanjem izazova u karijeri, organizacije mogu da obezbijede da njihovi budući lideri imaju podršku i resurse koji su im potrebni za uspjeh.

Vjerujte mi, budući lideri to neće zaboraviti.