Skip to main content

Povod mog nedavnog putovanja u Turku (Finska) bila je edukacija tokom koje sam mnogo slušala. Bila sam takođe okružena ljudima koji su slušali i iskreno obraćali pažnju na druge i to na najvišem nivou. Kakav divan primjer trećeg nivoa slušanja! Podsjećanja radi – ovaj nivo uključuje sve što možemo da obuhvatimo našim čulima. Na trećem nivou slušanja imamo veći pristup intuiciji, što je zaista predivno.

Što se tiče ostalih nivoa, o kojima sam pisala prošlog utorka, evo nekoliko primjera:

Nivo 1: Želimo uputstva, informacije, detalje… Na primjer, kada nam let kasni, naše unutrašnje misli su usmjerene na činjenicu da ćemo zakasniti ili na to kako da pronađemo alternativne načine da stignemo do željene destinacije. Na sreću, ovog puta ja nisam imala ovih problema, ali sam bila blizu toga zbog kratkog vremena između letova.

Nivo 2: Fokusirani smo na drugu osobu, ne toliko na spoljašnji svijet. Na primjer, kada smo u restoranu sa članovima porodice, prijateljima ili partnerima. Ne zanima nas šta se dešava oko nas. Mi smo empatični; obraćamo pažnju na to šta naše društvo za stolom govori, kako se osjećaju i da li im je ugodno.

Nivo 3: Dobar primjer su sjajni lideri. Oni slušaju na nivou 3. Sve što se dešava oko njih je od vitalnog značaja. Da li je lako? Naravno da nije, ali je od ključne važnosti ako lideri žele da inspirišu, motivišu i imaju svoje timove i kompanije na najvišem nivou.