Skip to main content

Zamislite klavir. Njegove crno-bijele dirke, različite ali harmonične, neophodne su za stvaranje prelijepe muzike. Svaka dirka, svojom jedinstvenom notom, doprinosi melodiji koja je bogata, dinamična i kompletna.

Na isti način, muškarci i žene u liderskim ulogama donose jedinstvene kvalitete i perspektive za sto. Oni stvaraju uravnoteženiju i efikasniju organizaciju.

Baš kao što pijanista koristi i crne i bijele dirke kako bi stvarao simfoniju, uspješno liderstvo zahtijeva integraciju muških i ženskih snaga. Prepoznavanje i integrisanje snaga koje svaki pol donosi može dovesti do harmoničnog i efikasnijeg stila liderstva.

Stvaranje simfonije uspjeha

Da bi se istinski istakle, organizacije moraju prihvatiti snage i muškaraca i žena lidera. Njegovanjem okruženja u kojem se ovi kvaliteti prepoznaju i vrednuju, kompanije mogu imati koristi od sveobuhvatnijeg pristupa liderstvu.

  • Podstičite međusobno učenje: Promovišite kontinuirano učenje gdje muškarci i žene mogu otvoreno da dijele svoje prednosti i uče jedni od drugih. Specijalizovani treninzi koje sam kreirala mogu biti posebno efikasni u olakšavanju ove razmjene.
  • Slavite različitost: Prepoznajte i slavite različite perspektive i vještine koje oba pola nose.
  • Uravnoteženi liderski timovi: Težite rodnoj ravnoteži u liderskim timovima kako biste obezbijedili kombinaciju kvaliteta i perspektiva. Različiti timovi se bolje nose sa složenim izazovima i postižu održiv uspjeh.
  • Podrška: Podržavajte ravnotežu između posla i privatnog života, profesionalnog razvoja i jednakih mogućnosti za sve zaposlene. Ovo može pomoći u stvaranju inkluzivnijeg i podsticajnijeg radnog okruženja.

Bilo da se radi o empatiji, preuzimanju rizika, povjerenju ili saradnji – sigurna sam da uvijek možemo da učimo jedni od drugih.