Skip to main content

Dilema koju sam ja imala bila je da li da pokrenem temu dileme u ovom obliku ili ne. ?

Objaviti ili ne objaviti?

Odlučila sam to da uradim i voljela bih da čujem vaše mišljenje.

Dileme se mogu pojaviti u mnogim oblastima života. Najčešće se tiču:

  • ličnih odnosa – Da li treba da stavim tačku na ovu vezu?
  • karijernih odluka – Da li da dam otkaz i započnem novi posao?
  • ili su pak one etičke – Da li da kažem istinu iako može da povrijedi neke ljude?

Bilo da su u pitanju manji problemi, dio našeg svakodnevnog života ili oni mnogo veći, dileme nam ponekad oduzimaju dragocjeno vrijeme i energiju. Razumijevanje načina na koji se nosimo sa njima može nam mnogo pomoći u budućnosti.

Prije nego što riješite dilemu, koje su vaše glavne smjernice? Da li se oslanjate na slična prethodna iskustva? Da li ste tip osobe koja se oslanja na intuiciju? Kombinujete li oboje? Ako da, šta je to što preovladava?

Nije tako rijetko da ljudi bace novčić i donesu odluku o nekim gorućim pitanjima samo na osnovu toga. Da li je to kod vas slučaj?

Da li se oslanjate na savjete prijatelja i porodice?

Jelena Vuletic, ACC…