0

Cart

Postoji puno ideja o tome šta je sastanak i kako bi on trebao da se održi ili organizuje.

Na primjer, ukoliko u okviru sastanka morate održati prezentaciju, pošaljite je kolegama unaprijed. Na taj način ćete izbjeći nepažnju kolega ili držanje monologa, a vrijeme ćete posvetiti grupnoj i zdravoj diskusiji.

Za ažuriranje statusa, tj. prijavljivanje updejta, ne treba vam sastanak – to možete da odradite preko neke vrste shared dokumenta ili grupnog maila. Ovo je takodje savršena tehnika za uštedu vremena.

Kada treba da se prodiskutuje neki problem, nema potrebe da sazivate cijeli tim već samo ključne članove tima, na koje se te informacije i odnose.

Ovo su samo neki od naših savjeta koji vam mogu pomoći da u budućnosti vodite i pripremate, pa čak i prisustvujete, efikasnijim sastancima, a naravno naš trening na istu temu vam može pružiti i konkretne alate koje odmah možete primijeniti u praksi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.