Online predavanje Frenka Andersona “Značaj povjerenja u liderstvu”

66.00

Online predavanje Frenka Andresona, međunarodno priznatog autora, psihijatra i terapeuta, pod nazivom “Značaj povjerenja u liderstvu”, istražuje ključnu ulogu povjerenja u liderstvu. 

Category:

Description

Online predavanje Frenka Andresona, međunarodnog priznatog autora, psihijatra i terapeuta, pod nazivom “Značaj povjerenja u liderstvu”, istražuje ključnu ulogu povjerenja u liderstvu. 

U Frenkovoj nadolazećoj prezentaciji, on donosi obilje stručnosti kao uspješan autor, psihijatar, terapeut, govornik i specijalista za traume sa više od tri decenije posvećenih proučavanju neurologije i tretmana trauma. 

U svojoj prezentaciji, Frenk može da se osloni na svoje bogato iskustvo da istakne ključnu vezu između povjerenja i dobrog liderstva. On može naglasiti kako su njegovi jedinstveni uvidi u traume, neurologiju i terapeutske prakse omogućili prepoznavanje ključne uloge povjerenja u liderstvu. Prikazujući praktične strategije, podržane svojim dubokim razumijevanjem ljudskog ponašanja i isceljenja, Frenk će ne samo inspirisati vaš tim, već im pružiti i korisne metode koje mogu primijeniti. 

Stvarni primjeri iz njegove bogate karijere poslužiće kao ubjedljive ilustracije, jačajući opipljive benefite njegovanja povjerenja i sigurnosti unutar timova. 

Na taj način, Frenkova prezentacija će duboko doprijeti do naše publike menadžera, opremajući ih znanjem i alatima za unaprijeđenje njihovih liderskih sposobnosti i doprinošenje široj misiji isceljenja i jedinstva.


 

Online Lecture by Frank Anderson: “The Importance of Trust in Leadership”

The online lecture by Frank Anderson, internationally renowned author, psychiatrist, and therapist, titled “The Importance of Trust in Leadership,” explores the crucial role of trust in leadership.

In Frank’s upcoming presentation, he brings a wealth of expertise as an accomplished author, psychiatrist, therapist, speaker, and trauma specialist with over three decades dedicated to the study of neuroscience and trauma treatment.

In his presentation, Frank can draw upon his rich background to underscore the critical link between trust and good leadership. He can emphasize how his unique insights into trauma, neuroscience, and therapeutic practices have enabled us to identify the pivotal role of trust in leadership. By showcasing practical strategies, supported by his profound understanding of human behavior and healing, Frank will not only inspire our team but also provide them with actionable takeaways. 
Real-world examples from his extensive career will serve as compelling illustrations, reinforcing the tangible benefits of nurturing trust and safety within teams.

In doing so, Frank’s presentation will resonate deeply with our audience of people managers, equipping them with the knowledge and tools to enhance their leadership abilities and contribute to the broader mission of healing and unity.

Price: 66€