Autentično liderstvo – Dvodnevni trening

337.00

Paket Autentično Liderstvo čine dva jednodnevna treninga – “Liderstvo novog doba” i “Muško/žensko lidestvo” – koji su fokusirani na najbitnije teme sa kojima će se suočiti lideri/ke današnjice ali i sjutrašnjice.

Category:

Paket Autentično Liderstvo čine dva jednodnevna treninga – “Liderstvo novog doba” i “Muško/žensko lidestvo” – koji su fokusirani na najbitnije teme sa kojima će se suočiti lideri/ke današnjice ali i sjutrašnjice. Treninzi su otvoreni za sve menadžere i lidere/ke, kao i za one koji žele da od klasičnog izvršiteljskog menadžera postanu lideri/ke novog doba. Trening je takođe pravi izbor i za sve lidere/ke koji žele da unaprijede sebe i svoje vještine.

Ova dva treninga liderstva nude trajne rezultate, a ne samo kratkotrajnu motivaciju kao što se najčešće dešava.

Šta ćete dobiti od oba programa:

  • Shvatanje veličine i značaja promjena;
  • Razumijevanje potrebe za stalnim i hitnim promjenama;
  • Metodu za konstante promjena;
  • Jasnu predstavu o tome šta je moguće, i šta treba unaprijediti;
  • Kreiran akcioni plan o tome kako i šta treba učiti od suprotnog pola;
  • Znanje koje će vas voditi kroz sprovođenje akcionog plana;
  • Razvoj sopstvenih liderskih vještina.

Sadržaj i trajanje programa – jedan dan: 4 x 1.5h + drugi dan: 4 x 1.5h = ukupno 12 h